Hālau Nā Kīpuʻupuʻu
P.O. Box 6308 Kamuela, HI 96743
HomeAbout UsEventsNews and ReviewsPhoto Gallery

Hālau Nā Kīpuʻupuʻu

The hālau is under the direction of Kumu Hula Micah Kamohoaliʻi. Known for their powerful energy, ʻaihaʻa and emphatic style of chant and dance stemming from Hawaiʻi Island, they are linked to the powerful rains of their homeland and known to bring on a downpour. 


Hālau Nā Kīpuʻupuʻu is celebrated for revitalizing many ancient art forms and practices within hula not commonly seen today. They are most famed for revitalizing the art and practices of ancient Kapa within the lines of hula.
Cultural leaders within the Waimea landscapes they strive to preserve, perpetuate and practice native tradition to honor the akua, the kanaka, and the ʻāina. 


Contact Us
The Hālau
Interested in learning more?
Hālau Nā Kīpuʻupuʻu is a traditional Hawaiian dance school that is rooted in the practices of ancient Hawaiʻi, the great Kamehameha family and his famous Kīpuʻupuʻu Warriors. This hālau is anchored in the Hawaiian culture and language while immersed in the traditions and teachings of the Kamohoaliʻi family of Waimea. Hālau Nā Kīpuʻupuʻu is based on the Puʻukapu plains of Waimea, Hawai’i.

We strive to educate all our students about the Hawaiian culture through chant, hula, lua, language, practices, and protocols. This hālau is dedicated to the perpetuation and preservation of the Hawaiian culture. 

New hula classes open once every 2 years, please contact the Hālau if you are interested in learning about Waimeaʻs traditions and hula.  


New Class Hula Practice @ Kūhiō Hale Hall 

Monday           5:30 - 6:30 PM
Wednesday     5:30 - 6:30 PM

Contact Us
Presentations & Highlights: 


2014                 HTA Awards Ceremony (Oʻahu)
2014                 Hālauaola World Conference of Hula (Kauaʻi)
2014                 Honu Release at Mauna Lani (Kalahuipuaʻa)
2014                 Kahoʻolawe Tour and Ke Ala Polohiwa a Kane (Kanaloa)
​2014                 MAMo Fashion Show Opening @ Kahilu Theater (Waimea)
2014                 Hānau Ke Aliʻi Hula Drama Tour (Kona, Honokaʻa, Hilo)
2014                Merrie Monarch Miss Aloha Hula (Hilo)
2014                 Hawaii Volcanoes National Park Hula Kahiko (Kaʻauea)
2013Waimea Hawaiian Homes Annual Lūʻau (Waimea)
2013Hawaii Island Festivals Investiture (Hōnaunau)
2013Hoʻokuʻikahi Puʻukoholā Festival (Kawaihae)
2013 Ala Kahakai Kokua Tour (Keahualono)
2013Honu Independence Release (Kalahuipuaʻa)
2013Kamehameha Day (Kohala Loko)
2013Big Island Film Festival (Waikoloa)
2013Hoʻōla Punana Leo (Waimea)
2013Featured in Ka Wai Ola O OHA “ Hulilaulaii”
2013Hulilaualiʻi Hula Drama Kahilu Theatre (Waimea)
2013Featured in Ke Ola Magazine “The Fabrics of Community”
2013Kūhiō Day Celebration (Waimea)
2012Wahi Pana Maunakea Tour (Waimea)
2012Wahi Pana Waiʻaka Tour (Waimea)
2012Wahi Pana Hōkūʻula Tour (Waimea)
2012 Wahi Pana Mahiki Tour (Waimea)
2012 NWIO Hoʻike at the Queens Bowl (Waikoloa)
2012 Big Island Film Festival (Waikoloa)
2012 Kūhiō Day Celebration (Waimea)
2011Moku o Keawe Kapa Festival (Kona)
2011                 Big Island Traveler Magazine “History in the Making”
2011Kaʻauea Hula Series Hawaii Volcanoes National Park 
2011Kūhiō Day Celebration (Waimea)
2010Kawaihae festivals of canoes (Kawaihae)
2010Hawaii Volcanoes National Park Hoʻolauleʻa
2010MAMo Celebration (Kona)
2010Mauliauhonua Hula Drama People Theatre (Honokaʻa)
2010Honotua Submarine Cable Landing (Kawaihae)
2009Hoʻonani Punana Leo (Waimea)
Previous Projects were funded and or supported by Hawai‘i Community Foundation, Richard Smart Foundation, The Hapa Fund, WOW Farm, Waimea Hawaiian Homesteaders’ Association, Rivertop Solutions, Parker Ranch, Kamehameha Schools, Waipi‘o Valley Tours, Hawai‘i Preparatory Academy, The Peopleʻs Theatre in Honokaʻa, Native Arts and Cultures Foundation.