Hālau Nā Kīpuʻupuʻu
P.O. Box 6308 Kamuela, HI 96743
HomeAbout UsEventsNews and ReviewsPhoto Gallery

Hālau Nā Kīpuʻupuʻu
Hālau Nā Kīpuʻupuʻu Gallery

Honu Release 2014 @ Kalahuipuaʻa, Mauna Lani
Halau dancing at Honu Release 2014
Halau at Kanaloa Kahoolawe 2014 Ke Ala Polohiwa A Kane
Hale on Kahoolawe
Kohemalamalama a Kanaloa, Kahoolawe
Halau back on Maui from Kahoʻolawe
Kumu Micah Kamohoalii Halau Na Kipuupuu - Mamo Fashion Show 2013 @ Kahilu Theater.
      - Team Kapa for the Gods
Hair-itage! Halau Na Kipuupuu women 
         -Team Kapa for the Gods
Kainani Kahaunaele Kapa Dress MAMo Fashion Show 2014 Kahilu Theater
     - Team Kapa for the Gods
Kumu does the opening - Halau Na Kipuupuu MAMo Fashion Show 2014 @ Kahilu Theater
       - Team Kapa for the Gods
MAMo Fashion Show Kahilu 2014 
Halau Na Kipuupuu
        - Team Kapa for the Gods
Halau Na Kipuʻupuʻu with Halau Na Lei Hiwahiwa o Kuʻualoha
Halau Na Kipuʻupuʻu at Mauna a Wakea March 31, 2014 Ua hoʻi maila o Poliʻahu i ka mauna!
Kumu Hula Micah Kamohoalii - Halau Na Kipuupuu
MAMo Event 2012 Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu
Hoʻokuʻikahi 2013
Halau Na Kipuupuu
Big Island Film Festival BIFF
BIFF Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu
Kapa - Halau Na Kipuupuu
Kapa Halau Na Kipuupuu
Kumu Micah Kamohoalii Kapa Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu
ala loa trail Halau Na Kipuupuu
Ala loa trail Halau Na Kipuupuu
Kapa festival Amy Greenwell - Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu Kapa
Halau Na Kipuupuu with Halau o Lima Nani - Merrie Monarch 2012
Hoʻōla 2013 - Punana Leo O Waimea - Halau Na Kipuupuu
Hale o Keawe - Halau Na Kipuupuu
Kamehameha Day Kohala - Halau Na Kipuupuu
Kamehameha Day Kohala with Halau Na Kipuupuu
Wamea Hawaii Island Fest. Parade - Halau Na Kipuupuu
Waimea Paniolo Parade Halau Na Kipuupuu
Honotua Tahiti- Hawaii Connection - Halau Na Kipuupuu
Jacy Halau Na Kipuupuu
Halau Na Kipuupuu